Lite om Demens


Vi vet idag att demens är en fysisk förändring i hjärnan, som starkt påverkar den mentala funktionen.

Alzheimer är en vanlig form av demens. Den förorsakar minnesförlust och förvirring. Demens kallas också De Anhörigas Sjukdom.


Till sjukdomsbilden hör också att personligheten och humöret förändras. Vi, på Aurora Omsorg, förstår och har kunskap om demenssjukdomar. Ibland kan den närstående inte sätta ord på sina känslor och kastas mellan hopp och förtvivlan. Demens går inte att bota men med kunskap går det att mildra konsekvenserna, särskilt för den närstående.


Som anhörig känner du kanske att du vill och måste vara nära den demente varje minut för att inget ska hända. Vi behöver alla, även du som närstående, lite egen tid för att till exempel umgås med familj och vänner. Det är lätt att drabbas av dåligt samvete och känna att man sviker när man blir trött och får svårt att orka. Vi på Aurora Omsorg vet att det är mycket krävande och att det krävs en del utbildning samt en hel del ork för att ta hand om en demenssjuk och finnas tillgänglig dygnets alla timmar.


Inom Aurora Omsorg har vi kunskap och hjärta för att kunna stötta och hjäpla di som anhörig. Vi vet att du genomgår en svår tid i livet och vill (och kan) hjälpa dig att ge din livskamrat en bra och kärleksfull vård, anpassad efter era (du och din livskamrat) dagsruriner och behov.


Vi har både tid och engagemang att stilla din oro, svara på deina frågor och ge stöd!